Primeri uporabe Industrije 4.0


IDENTIFIKACIJA ODBIJAČEV

CELOSTNA SLEDLJIVOST IN OPTIMIZIRAN NADZOR NAD PROIZVODNJO

Opis proizvodnega procesa:

 • RFID značke na odbijačih omogočajo sledljivost skozi celoten proizvoden in logistični proces.
 • RFID značke vsebujejo vse informacije za upravljanje proizvodnih strojev preko OPC serverjev (OLE for Process Control).
 • Integracija podatkov iz ERP in WMS sistemov (Warehouse management system).

Industrija 4.0 - identifikacija odbijačev


IDENTIFIKACIJA KRIO POSOD V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI

PREPREČEVANJE NAPAČNEGA SKLADIŠČENJA IN UPORABE, S POMOČJO VEČ LOKACIJSKE IDENTIFIKACIJE

Opis proizvodnega procesa:

 • Identifikacija krio posode in njene vsebine, s pomočjo RFID značk.
 • Zanesljiva identifikacija tudi v primeru slabo pozicioniranih posod, s pomočjo 400mm dosega bralno/zapisovalnih glav.
 • Enotno dostopni podatki na več lokacijah, zaradi shranjevanja le teh v oblaku.

Industrija 4.0 - IDENTIFIKACIJA KRIO POSOD V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI


BELEŽENJE KROŽNEGA GIBANJA NOSILCA JEDRA

VEČJA DOSEGLJIVOST STROJEV S POMOČJO I/O LINK DIAGNOSTIČNIH FUNKCIJAMI

Opis proizvodnega procesa:

 • QR24 I/O-link enkoder beleži krožno gibanje nosilca jedra stroja.
 • Uporaba IO-Link enkoderja namesto enkoderja na Fieldbus-u poceni rešitev in omogoči enostavno diagnostiko napak.
 • Zmanjšanje mehaničnih okvar enkoderjev in konstanten nadzor nad položajem resonatorja.

Industrija 4.0 - BELEŽENJE KROŽNEGA GIBANJA NOSILCA JEDRA


SPREMEMBE KALUPOV NA STISKALNICAH V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

KRAJŠI ČAS AVTOMATIZIRANIH MENJAV KALUPOV MED PROIZVODNJO

Opis proizvodnega procesa:

 • Brezkontaktna identifikacija kalupov s pomočjo NIC induktivnih sklopnikov in TBIL-I/O-hub preko I/O-linka.
 • Uporaba induktivnih sklopnikov, za brezkontakten prenos podatkov in energije.

Industrija 4.0 - SPREMEMBE KALUPOV NA STISKALNICAH V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI


 

Želite digitalno brošuro Industrije 4.0 s primeri uporabe?

Izpolnite formo in digitalni brošuro Indstrija 4.0 vam bomo poslali na vaš email!

Strinjam se s politiko:

NADZOR KRMILNIH OMAR

PREPREČEVANJE IZPADOV STROJEV

Opis proizvodnega procesa:

 • CCM modul za nadzor elektro omar z vgrajenim optičnim senzorjem kontrolira zaprtost vrat omare. Poleg tega meri temperaturo in vlažnost v omari. Obstaja tudi izvedba za Ex okolja.
 • Ko kateri od parametrov preseže nastavljeno vrednost modul to sporoči na kotrolni nivo.
 • Modul z zbiranjem podatkov zaznava tudi staranje opreme: poroznost tesnil, zamašenost filtrov.

Industrija 4.0 - nadzor krmilnih omar


SLEDENJE SERIJAM PAKETOV ZDRAVIL

VAROVANJE ZASEBNOSTI IN CELOSTNO SLEDENJE PRODUKTOM

Opis proizvodnega procesa:

 • Paketi zdravil so opremljeni z RFID značkami, za sledenje skozi celoten logistični proces.
 • Stroji opremljeni z zmogljivimi senzorji, ki so sposobni brati do 500 RFID oznak v posamezni škatli.
 • Zajeti podatki konstantno na voljo v oblaku.

Industrija 4.0 - sledenje serijam paketov zdravi


NADZOR PROIZVODNJE ČOKOLADE S POMOČJO KALUPA

RAZNOLIKA PROIZVODNJA PRODUKTOV GLEDE NA POSAMEZNI KALUP

Opis proizvodnega procesa:

 • Zapisi v RFID značkami na kalupih nadzirajo proizvodni proces.
 • V RFID znački je vgrajen tudi temperaturni senzor, iz katerega RFID čitalna glava brezkontaktno bere podatke.
 • Fleksibilni proizvodni sistemi, ki omogočajo hitre in neproblematične spremembe produktov.
 • Avtomatična izbira programa pranja kalupa.

Industrija 4.0 - nadzor proizvodnje čokolade s pomočjo kalupa


AVTOMATIZIRANA 100% KONTROLA KAKOVOSTI V PROIZVODNJI AVTOMOBILOV

AVTOMATIZIRAN KONTROLNI PROCES – NIŽJI STROŠKI PROIZVODNJE IN VIŠJE ZADOVOLJSTVO STRANK

Opis proizvodnega procesa:

 • Zanesljiva, 100% kontrola posameznih delov.
 • Senzorji RFID značkah zaznavajo nivo vlage, ki se je nabrala na produktu po tem, ko je šel le ta skozi namakalno komoro.
 • Zajeti podatki so shranjeni v MES sistemu (Manufacturing execution system) za analizo in optimizacijo proizvodnega procesa
 • V RFID znački je vgrajen tudi temperaturni senzor, iz katerega RFID čitalna glava brezkontaktno bere podatke.
 • Fleksibilni proizvodni sistemi, ki omogočajo hitre in neproblematične spremembe produktov.
 • Avtomatična izbira programa pranja kalupa.

Industrija 4.0 - AVTOMATIZIRANA 100% KONTROLA KAKOVOSTI V PROIZVODNJI AVTOMOBILOV


Želite digitalno brošuro Industrije 4.0 s primeri uporabe?

Izpolnite formo in digitalni brošuro Indstrija 4.0 vam bomo poslali na vaš email!

Strinjam se s politiko: