Mini DC odklopna stikala za fotovoltaiko Benedict

, ,

Za zanesljivo preklapljanje DC/AC pretvornikov od solarnih panelov uporabite mini DC stikala za fotovoltaiko Benedict, ki ustrezajo zahtevam standarda IEC 60364-7-712

Časovni rele K3-T180

, ,

Časovni rele s preprosto izbiro med 5 funkcijami delovanja in časovnega intervala vam omogoča zanesljivo in točno delovanje v celotnem njegovem področju

Benedict – nizkonapetostne stikalne naprave

, ,

Stikalne naprave Benedict testirana po svetovnih standardih. Glavna, grebenasta, motorska zaščitna in ročna motorska stikala, kontaktorji in komandna oprema